Modele de amenajare turistica

17 Feb, 2019

Introducere. 3 obiectivele cursului. 3 Cerinte préliminaires. 4 Mijloace de lucru. 4 structura cursului 0,4 durata medie de studiu Individual 0,4 Evaluarea 0,4 unitatea de învatare 1. Amenajarea Teritoriului – concepte de Baza. 5 U 1.1. Introducere. 5 U 1.2. Obiectivele unitatii de învatare. 5 U 1.3.

Concepte de Baza ALE amenajarii Teritoriului. 6 U 1.4. Aspecte législative. 6 U 1.5. Amenajarea Turistica – parte integranta a amenajarii Teritoriului. 10 U 1.6. Rezumat. 12 U 1.7. Test de Coruptia a cunostintelor .12 unitatea de învatare 2. Amenajarea Turistica a Teritoriului si protejarea Mediului.

14 U 2.1. Introducere. 14 U 2.2. Obiectivele unitatii de învatare. 14 U 2.3. Mediul – Element esentiel al vietii si activitatii umane. 15 U 2.4. Rolul amenajarilor turistice în protejarea Mediului. 22 U 2.5. Rezumat.

23 U 2.6. Test de autoevaluare a cunostintelor. 23 unitatea de învatare 3. METODOLOGIA amenajarii turistice a Teritoriului. 24 U 3.1. Introducere. 24 U 3.2. Obiectivele unitatii de învatare.

24 U 3.3. Tipologia si caracteristicile amenajarilor turistice. 25 U 3.4. Zonarea Turistica a Teritoriului – Componenta a amenajarii turistice. 26 U 3.5. Tehnici utilizate în Amenajarea Turistica a Teritoriului. 29 U 3.6. Rezumat.

34 U 3.7. Test de Coruptia a cunostintelor. 34 unitatea de învatare 4. Amenajarea Turistica a litoralului. 35 U 4.1. Introducere. 35 U 4.2. Obiectivele unitatii de învatare. 35 U 4.3. Criterii si norme de amenajare Turistica a litoralului. 35 U 4.4. Experienta Internationala în domeniu.

39 U 4.5. MODELE de amenajare a litoralului. 43 U 4.6. Rezumat. 48 U 4.7. Test de Coruptia a cunostintelor. 48 unitatea de învatare 5. Amenajarea Turistica a arealelor Balneo-climatice. 49 U 5.1. Introducere. 49 U 5.2.

Obiectivele unitatii de învatare. 49 U 5.3. Tendinte în dezvoltarea Turismului Balneo-Medical. 50 U 5.4. Solutii de amenajare Turistica a arealelor Balneo-climatice. 55 U 5.5. Rezumat. 62 U 5.6. test de autoevaluare a cunostintelor. 62 unitatea de învatare 6. Amenajarea Turistica a zonelor montagnarde. 63 U 6.1.

Introducere. 63 U 6.2. Obiectivele unitatii de învatare. 63 U 6.3. Conceptii si strategii de amenajare si dezvoltare a Turismului Montan. 64 U 6.4. Indicori ai echiparii turistice a spatiului Montan. 69 U 6.5. MODELE de amenajare Turistica Montana. 85 U 6.6.

Rezumat. 91 U 6.7. Test de Coruptia a cunostintelor. 91 unitatea de învatare 7. Amenajarea Turistica a zonelor Urbane si periurbane. 92 U 7.1. Introducere. 92 U 7.2. Obiectivele unitatii de învatare. 92 U 7.3. Principii de amenajare si valorificare Turistica în perimetrul ORASELOR.

93 U 7.4. Particularitati în Amenajarea Turistica a zonelor periurbane. 114 U 7.5. Rezumat. 117 U 7.6. Test de Coruptia a cunostintelor. 118 unitatea de învatare 8. Amenajarea Turistica a ariilor protejate. 119 U 8.1. Introducere. 119 U 8.2. Obiectivele unitatii de învatare.

119 U 8.3. Tipuri de arii protejate si managementul acestora. 119 U 8.4. MODELE de amenajare Turistica a parcurilor nationale si rezervatiilor. 130 U 8.5. Rezumat. 138 U 8.6. Test de Coruptia a cunostintelor. 138 Bibliografie Selectiva. .140 Amenajarea Turistica are anumite caractérisistici, respectiv camerieri la sursa, unicitatea amenajarii sau principii precum ALE flexibilitatii si adaptabilitatii, principiul eficientei rentabilitatii directe si indirecte. Ca urmare a acestora si impactul cu spatiul amenajat Duce la detasarea de tipuri si modele de amenajare caracteristice specifice: Amenajarea Turistica este Componenta infrastructurala (baza materiala) cu caracter turistique si General realizata la destinatia Turistica, este arealul cu oferta Turistica primara (Cu potentiel turistique).

2. Consum si productie Durabile. Consumul si productia Durabile presupun sa se obtina mai mult folosind mai Poutine. Modelele prezente de Consum si productie DIN tarile dezvoltate nu pot fi copiate la nivel global. Presiunile asupra Mediului nconjurator cele mai mari si Care cunosc cea mai rapida crestere sunt exercitate de Energia si APA consumata de gospodarii, consumul de alimente, Transportul si turismul.

Comments are closed.